Een zorg minder!

Nieuws Mest en mineralen

27 september 2023

Regels inzaaien vanggewas gewijzigd

De regels rondom het inzaaien van vanggewassen op zand- en lössgrond zijn dit jaar gewijzigd. In de schema's hieronder vindt u een overzicht van de huidige...
Hans Rietveld Agrarisch Advies
15 februari 2023

Mestuitrijseizoen 2023 van start

Nieuwe regels rondom het mestuitrijseizoen van 2023
Hans Rietveld Agrarisch Advies
2 januari 2023

Mesttransporten registreren in 2023 - rVDM

Vanaf 1 januari 2023 werkt de hele mestketen in Nederland op een nieuwe manier: met het realtime Vervoersbewijs dierlijke meststoffen: rVDM.
Hans Rietveld Agrarisch Advies
2 november 2022

Derogatievergunning 2022 kan aangevraagd worden vanaf 15 november

Van 15 november tot en met 13 december kan de derogatievergunning voor 2022 aangevraagd worden. Er zijn geen wijzigingen in de voorwaarden ten opzichte van 2...
Hans Rietveld Agrarisch Advies
26 oktober 2022

Geen vergunning nodig voor het weiden van vee

Voor de ammoniakemissie die vrijkomt bij het weiden van vee is geen specifieke vergunning nodig, op voorwaarde dat de grond op de referentiedatum in gebruik ...
Hans Rietveld Agrarisch Advies
5 september 2022

Derogatie 2022

De RVO heeft vandaag de conceptversie van de derogatie bekend gemaakt. Op 15 september volgt definitieve stemming door het Nitraatcomité. De conceptbeschikk...
Hans Rietveld Agrarisch Advies
5 oktober 2021

Vanggewas na de teelt van mais op zand- en lössgrond mag gemeld worden tot 31 oktober

De RVO heeft laten weten dat de uiterste datum van het zaaien van het vanggewas na de teelt van maïs op zand- of lössgrond gewijzigd wordt van 1 oktober na...
Hans Rietveld Agrarisch Advies
9 april 2021

Nieuwsbrief voorjaar 2021 en rectificatie registratie tractoren

Hans Rietveld Agrarisch Advies
3 februari 2021

Maispercelen op zandgrond aanmelden voor 15 februari

Hans Rietveld Agrarisch Advies
3 februari 2021

Paarden registreren bij het I&R

Paardenhouders zijn vanaf 21 april 2021 verplicht om de paarden, pony's en ezels die op hun terrein aanwezig zijn te registreren. Deze regelgeving is een on...
Hans Rietveld Agrarisch Advies
10 november 2020

Nieuwe berekening fosfaatgebruiksruimte gras- en bouwland vanaf januari 2021

Vanaf januari 2021 wordt de fosfaatgebruiksruimte van gras- en bouwland berekend aan de hand van een combinatie van het P-Al getal en het P-PAE getal. Hierme...
Hans Rietveld Agrarisch Advies
3 september 2020

Wijziging van het Besluit gebruik meststoffen

Wijzigingen tbv zesde actieprogramma nitraatrichtlijn
Hans Rietveld Agrarisch Advies
17 juni 2020

Veranderingen meststoffenwet

Schouten stuurt een aantal voorstellen naar de Tweede kamer
Hans Rietveld Agrarisch Advies
9 oktober 2019

Actualisatie forfaitaire excretienormen gedeeltelijk uitgesteld

De excretieforfaits voor vleesvee, melkveehouders met hoogproductieve koeien, zelfzuivelaars en biologische veebedrijven worden vooralsnog niet gewijzigd.
Hans Rietveld Agrarisch Advies
4 juni 2019

Verbod op vriesbranden

Verbod op vriesbranden per 1 juni 2019
Hans Rietveld Agrarisch Advies
14 januari 2019

Aanmelden voor derogatie; doe het deze maand nog

Hans Rietveld Agrarisch Advies
3 januari 2019

Sleepvoet blijven gebruiken door toevoegen van water

Hans Rietveld Agrarisch Advies
Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in

Copyright © 2024 Hans Rietveld Agrarisch Advies | Alle rechten voorbehouden | Site-Index | Privacyverklaring

Designpro.nl | Z-IM