Een zorg minder!
Ga terug

Veranderingen meststoffenwet

17 juni 2020

Onlangs heeft de minister een aantal voorstellen naar de Tweede Kamer gestuurd.

Belangrijkste voorstellen zijn:

Schrappen verplichting precisie bemesting maisteelt op zand, in plaats hiervan is gekomen dat maisland op zandgrond pas na 1 april bemest mag worden met drijfmest.

De mogelijkheid opnemen, dat als het fosfaatplafond bereikt is, een veehouder tot 100 kg fosfaat afromingsvrij kan huren.

Geen heffing op het gebruik van kunstmest in te voeren, dit omdat er bij de export van fosfaat ook stikstof mee gaat. Onderzoek toont aan dat investeringen in hoogwaardige mestverwerking meer milieuwinst opleveren. En op die manier het gebruik van kunstmest ook terug zal lopen.

Er wordt nog gewerkt aan een realtime systeem om mesttransporten te volgen. Het huidige vdm zou dan kunnen vervallen. Wel wordt gekeken naar hoe er met de huidige uitzonderingen zoals boer-boer transport omgegaan wordt.

In het verlengde hiervan is een internetconsultatie geweest. Wellicht dat het voorstel naar aanleiding hiervan nog aangepast wordt.

Als dit gebeurt is zal het voorstel in de Tweede Kamer nog behandeld moeten worden.

Hans Rietveld Agrarisch Advies
Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in

Copyright © 2024 Hans Rietveld Agrarisch Advies | Alle rechten voorbehouden | Site-Index | Privacyverklaring

Designpro.nl | Z-IM