Een zorg minder!
Tekst [Administratie en advies]

Administratie en advies

Agrarische ondernemers hebben te maken met nogal wat formaliteiten rondom landelijke en Europese regelgeving of het verkrijgen van subsidies. Wij adviseren veehouders en akkerbouwers hierover en verzorgen het invullen en versturen van de aanvragen naar de diverse instanties. Ook bij de afwikkeling en eventuele problemen blijven we betrokken en bieden hulp waar nodig.

Op het gebied van mest en mineralen kunnen we onder andere helpen rondom mestvoorraden, kringloopwijzer en BEX, fosfaatdifferentiatie en -verrekening en derogatie. Verder zijn we actief met het verzorgen van de Gecombineerde Opgave, de Energie-informatieplicht, het aanvragen van subsidies en de certificering voor de Maatlat Duurzame Veehouderij.

Hans Rietveld Agrarisch Advies logo
Hans Rietveld Agrarisch Advies
Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in

Copyright © 2021 Hans Rietveld Agrarisch Advies | Alle rechten voorbehouden | Site-Index | Privacyverklaring

Designpro.nl | Z-IM