Een zorg minder!
Ga terug

Nieuwe berekening fosfaatgebruiksruimte gras- en bouwland vanaf januari 2021

10 november 2020

In overeenstemming met het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn wordt vanaf januari 2021 de fosfaatgebruiksruimte van gras- en bouwland berekend aan de hand van het P-Al en het P-PAE getal. Het P-PAE getal (ook wel P-CaCl2-getal genoemd) geeft de plantbeschikbaarheid van fosfaat in de bodem weer. De fosfaatgebruiksruimte wordt hiermee vanaf 2021 voor een groot deel gebaseerd op de hoeveelheid plant beschikbare fosfaat in de bodem in plaats van op het absolute gehalte fosfaat. Het Pw getal, wat eerder gebruikt werd om de fosfaatgebruiksruimte op bouwland te berekenen, komt te vervallen.

Op de meeste percelen verandert de gebruiksruimte niet of weinig. Percelen waarin fosfaat in de bodem sterk gebonden is aan andere elementen krijgen een grotere gebruiksruimte. Uit analyses van laboratoria blijkt dat in verhouding vooral percelen op zeeklei achteruit gaan in gebruiksruimte en percelen op zandgrond het meeste voordeel hebben van deze nieuwe berekening. Minder fosfaatgebruiksruimte heeft als gevolg dat er minder ruimte is voor mestaanvoer, of minder ruimte voor de plaatsing van mest op eigen land, waardoor er meer mest afgevoerd moet worden. Daarnaast kan bijvoorbeeld de grondgebondenheid van melkveehouders in gevaar komen.  

U kunt uw fosfaatgebruiksruimte voor volgend jaar alvast uitrekenen aan de hand van de tabel. Op veel grondmonsters is het P-PAE getal namelijk al een aantal jaar te vinden. Dit kan vermeld staan als P-PAE getal, P-CaCl2 getal, of als P-plantbeschikbaarheid onder het kopje ‘Methode’. Op grondmonsters die vanaf januari genomen worden zal geen Pw getal meer staan. Mocht u veel fosfaatruimte in moeten leveren dan is het te overwegen om dit jaar nog nieuwe grondmonsters te laten steken zodat u nog vier jaar gebruik kunt maken van de fosfaatruimte berekend via de P-Al en Pw waarde.

Heeft u vragen, of bent u benieuwd of uw fosfaatgebruiksruimte veranderd in 2021? Neem gerust contact met ons op.

Hans Rietveld Agrarisch Advies
Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in

Copyright © 2024 Hans Rietveld Agrarisch Advies | Alle rechten voorbehouden | Site-Index | Privacyverklaring

Designpro.nl | Z-IM