Een zorg minder!
Ga terug

Mestuitrijseizoen 2023 van start

15 februari 2023

Het mestuitrijseizoen van 2023 gaat weer bijna van start.

Waar en wanneer mag u mest uitrijden?  

Uitrijperiode dierlijke mest op grasland:

  • Drijfmest: 16 februari tot en met 31 augustus
  • Vaste mest: 1 februari tot en met 31 augustus op zand- en lössgrond, vaste strorijke mest mag vanaf 1 januari uitgereden worden.
  • Vaste mest: 1 februari tot en met 15 september op klei- en veengrond, vaste strorijke mest mag vanaf 1 december uitgereden worden.

Uitrijperiode dierlijke mest op bouwland:

  • Drijfmest: 16 maart tot en met 31 juli, uitzondering voor vroege teelten
  • Vaste mest: hele jaar op klei- en veengrond, en bij de aanplant van fruit- en plantsoenbomen op zand- en lössgronden.
  • Vaste mest: 1 februari tot en met 31 augustus op zand- en lössgrond, vaste strorijke mest mag vanaf 1 januari.

De uitrijperiode van drijfmest op bouwland verschuift van 16 februari naar 16 maart. Wanneer u vroege gewassen teelt geldt een uitzondering en mag u wel vanaf 16 februari drijfmest uitrijden. De RVO heeft een lijst opgesteld van gewassen die onder vroege teelt vallen. U hoeft deze vroege teelten niet aan te melden bij RVO, wel moet u uiterlijk 24 uur van tevoren de teelt registreren in de applicatie Mijn percelen van RVO.

Klik hier voor de lijst met vroege gewassen

Van 1 augustus tot en met 15 september mag drijfmest uitgereden worden wanneer uiterlijk 15 september een groenbemester wordt gezaaid die minimaal 8 weken blijft staan, of wanneer uiterlijk 15 september winterkoolzaad wordt gezaaid voor zaadwinning in het volgende jaar. Ook wanneer in het najaar bloembollen gepland gaan worden mag bouwland bemest worden met drijfmest tussen 1 augustus tot en met 15 september.

Gebruiksnormen meststoffen met hoog organisch stofgehalte

Het gebruik van meststoffen met een hoog organisch stofgehalte is goed voor het bodemleven en de biodiversiteit. Om het gebruik van hoog organische meststoffen te stimuleren heeft RVO nieuwe regelgeving opgesteld. Deze is opgenomen in de Nitraatrichtlijn en vanaf dit jaar van kracht.

Wanneer u champost of strorijke vaste mest van rundvee, schapen, geiten, paarden, of biologisch gehouden varkens aanvoert, telt u 75% van de hoeveelheid fosfaat mee in de gebruiksnorm. 25% van de aangevoerde kilo’s fosfaat hoeft u dus niet mee te nemen in uw gebruiksnorm.

Voert u gft-compost of groencompost aan? Dan telt u 25% van de aangevoerde kilo’s fosfaat mee in uw mestboekhouding.

Voorwaarden om gebruik te kunnen maken van deze regeling:

  • Minimaal 20 kg fosfaat per hectare komt van een organische stofrijke meststof.
  • Per hectare gebruikt u niet meer fosfaat van de organische stofrijke meststof dan volgens de maximale gebruiksnorm voor uw bedrijf is toegestaan.
Hans Rietveld Agrarisch Advies
Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in

Copyright © 2024 Hans Rietveld Agrarisch Advies | Alle rechten voorbehouden | Site-Index | Privacyverklaring

Designpro.nl | Z-IM