Een zorg minder!
Ga terug

Aanmelden voor derogatie; doe het deze maand nog

14 januari 2019

Veehouders die zich willen aanmelden voor de derogatie van 2019 moeten dat voor 1 februari doen bij RVO.nl. In grote lijnen zijn de voorwaarden hetzelfde als vorig jaar maar er zijn twee belangrijke wijzigingen.

Een verandering ten opzichte van vorig jaar is dat een deelnemer een bedrag van €50 moet betalen om een aanvraag in behandeling te laten nemen. Deze factuur verschijnt elektronisch op mijndossier. Zonder betaling neemt RVO de aanvraag niet in behandeling. Het is dus belangrijk daarop te letten, zeker als een adviseur de aanvraag doet.

De tweede verandering heeft betrekking op nieuwe voorwaarden rondom het scheuren of vernietigen van grasland voor de maisteelt op zand- en lössgrond. Daarvoor geldt dit jaar een korting op de stikstofgebruiksnorm van 65 kilo per hectare. Voor grasland is de norm 50 kilo per hectare. Voor percelen die worden gescheurd hoeft een veehouder geen stikstofmonster te laten nemen.

Andere voorwaarden om aan derogatie mee te doen blijven gelijk. Zo is de eis dat minimaal 80% van het grondareaal uit grasland moet bestaan hetzelfde als vorig jaar. Ook moet de deelnemer een bemestingsplan opstellen en wijzigingen daarin binnen 7 dagen aanpassen. Een deelnemer mag ook dit jaar geen fosfaatmeststof gebruiken op zijn bedrijf.

Derogatie heeft betrekking op de Europese Nitraatrichtlijn. Deze kent een gebruiksnorm voor het aanwenden van dierlijke mest van maximaal 170 kilogram stikstof per hectare. Het afwijken van die gebruiksnorm heet derogatie. Dat is alleen toegestaan als een lidstaat dat goed kan onderbouwen. Nederland heeft voor 2018 en 2019 wederom derogatie gekregen.

Klik op deze link voor meer informatie over derogatie en de voorwaarden op de site van RVO.

 

Hans Rietveld Agrarisch Advies
Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in

Copyright © 2024 Hans Rietveld Agrarisch Advies | Alle rechten voorbehouden | Site-Index | Privacyverklaring

Designpro.nl | Z-IM