Een zorg minder!
Ga terug

Maispercelen op zandgrond aanmelden voor 15 februari

3 februari 2021

Teelt u dit jaar mais op zandgrond? Dan is het belangrijk dat uw maispercelen voor 15 februari aangemeld zijn bij het RVO. 

De komende twee jaar is de uitrijdatum van drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib voor maispercelen op zand- en lossgronden verplaatst van 15 februari naar 15 maart. Door de kortere uitrijperiode neemt de kans op uitspoeling af, omdat de periode tussen bemesting en opname door de mais korter wordt. 

Ter controle wordt elke agrariër gevraagd de maispercelen op zand- en of lössgronden voor 15 februari op te geven. Mais telen op percelen die niet zijn aangemeld is niet mogelijk. Als u nog niet zeker bent van uw teeltplan is het dus belangrijk om ruim voldoende maispercelen op te geven. U kunt de percelen daarna tot 14 maart afmelden, maar aanmelden is na 15 februari niet meer mogelijk. 

 

 

Hans Rietveld Agrarisch Advies
Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in

Copyright © 2024 Hans Rietveld Agrarisch Advies | Alle rechten voorbehouden | Site-Index | Privacyverklaring

Designpro.nl | Z-IM