Een zorg minder!
Ga terug

Sleepvoet blijven gebruiken door toevoegen van water

3 januari 2019

Per 1 januari is de sleepvoet op grasland op klei en veen verboden. Daardoor zijn alle varianten van dit systeem, zeker de open systemen met een golfplaat, niet meer toegestaan.

Er zijn twee uitzonderingen waarbij de machine nog wel bruikbaar is: bij toepassing van een zogenoemde pulse-track-bemester en bij een bemester die een deel water op twee delen mest toevoegt. In beide gevallen is er minder ammoniakemissie tijdens het uitrijden.

De overheid wil dat het toevoegen van water aan de mest automatisch wordt gemonitord en geborgd. De digitale apparatuur daarvoor is echter nog niet klaar. De overheid wil uiterlijk op 1 januari 2021 alle apparatuur voor het aanwenden van mest hebben voorzien van dergelijk apparatuur.

Veehouders hebben daardoor twee jaar de tijd om de huidige sleepvoetbemester te gebruiken, mits ze een derde water aan de mest toevoegen. Dit moeten ze vooraf melden bij rvo, de kosten bedragen €9 per bedrijf per jaar. De veehouder moet zelf bewijzen dat er voldoende water aan de mest is toegevoegd.

Download hier de brief van minister Schouten.

Op de site van rvo alles over wijzigingen rondom het mestbeleid in 2019.

Hans Rietveld Agrarisch Advies
Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in

Copyright © 2024 Hans Rietveld Agrarisch Advies | Alle rechten voorbehouden | Site-Index | Privacyverklaring

Designpro.nl | Z-IM