Een zorg minder!
Tekst [Vuurlastberekeningen]

Vuurlastberekeningen

Wanneer bij de Omgevingsdienst een bouwaanvraag wordt ingediend waarbij de compartimentsgrootte van het object meer dan 2.500 m2 bedraagt, zal de brandweer vragen om een brandbeheersbaarheidsplan. Voorheen werd voor stallen een uitzondering gemaakt, echter nu dient een onderbouwing het tegendeel te bewijzen.

In dit plan wordt berekend hoe groot de kans op brandoverslag naar andere gebouwen zal zijn. Hieruit zal dan volgen of er aanpassingen nodig zijn, of dat de kans op overslag verwaarloosbaar is.

Ook voor vuurlastberekeningen kunt u bij ons terecht.

Hans Rietveld Agrarisch Advies logo
Hans Rietveld Agrarisch Advies
Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in

Copyright © 2021 Hans Rietveld Agrarisch Advies | Alle rechten voorbehouden | Site-Index | Privacyverklaring

Designpro.nl | Z-IM