Een zorg minder!
Ga terug
140603_Impressiebeeld_Hazersweg_Ouddorp [Desktop Resolutie]
03_Openingshandeling
05_Openingshandeling
06_Openingshandeling
07_Openingshandeling
08_Openingshandeling
01_Openingshandeling
02_Openingshandeling

Bedrijfsverplaatsing - Ouddorp

Dhr. Breen heeft aan de Hazersweg 23, op de hoek van de Hazersweg met het Smalle Einde een boerderij die in 1830 is gebouwd. Het agrarische bedrijf bestaat uit een akkerbouwtak en vleesveehouderij. Een deel van het woonhuis is verbouwd tot bed & breakfast. De bedrijfsbebouwing is zowel bouwkundig als bedrijfseconomisch verouderd en niet meer afgestemd op de steeds omvangrijker geworden machines en apparatuur. Het bedrijfsperceel ligt op relatief korte afstand van het centrum van Ouddorp en is in de loop van de tijd steeds meer te midden van woonbebouwing komen te liggen.

In verband met de hiermee samenhangende beperkingen en om het bedrijf op een goede wijze te kunnen aanpassen aan de huidige eisen ten aanzien van milieu en dierenwijlzijn, is een traject ingegaan om het agrarische bedrijf te verplaatsen naar polder Oud Westerloo nabij Goedereede.

Om die bedrijfsverplaatsing mogelijk te maken is in overleg met de gemeente de agrarische bestemming omgezet in een woonbestemming. In overleg is een woonprogramma en verkavelingsplan opgesteld.

Bouwbedrijf Hardeman uit Lunteren is verantwoordelijk voor het beheer en de realisatie van de woningen. Op 29-06-2016 heeft wethouder Markwat met de toekomstige bewoners de openingshandeling voor de 'Hofhoeck' verricht. Naar verwachting zullen de woningen in 2017 worden opgeleverd.

Hans Rietveld Agrarisch Advies is van begin af aan betrokken geweest bij de herontwikkeling van het voormalig agrarisch bedrijf.

Direct contact

Direct contact

Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in

Copyright © 2021 Hans Rietveld Agrarisch Advies | Alle rechten voorbehouden | Site-Index | Privacyverklaring

Designpro.nl | Z-IM