Een zorg minder!
Ga terug
00_Ingebruikname Stal [1600x1200]
01_Afbouw [1600x1200]
02_Afbouw roosters [1600x1200]
03_Plaatsen dak [1600x1200]
04_Stalen spanten [1600x1200]
05_Storten Keldervloer [1600x1200]
06_Graven Put [1600x1200]
07_Heiwerk [1600x1200]
08_Voorbereidingen [1600x1200]

Nieuwbouw melkveestal - Meerkerk

Voor V.O.F. Kloek- Blom uit Meerkerk heeft Hans Rietveld Agrarisch Advies, advies en tekenwerk verzorgd voor realisatie van een nieuwe melkveestal voor ruim 100 stuks melkvee. Hiertoe behoort het bouwkundig en technisch tekenwerk, de Omgevingsvergunning en de vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet. Ook het aanbestedingstraject maakte onderdeel uit van onze werkzaamheden. Door de toepassing van weidegang, een melkstal en doordat de stal niet dichtbij woningen van derde is gelegen, was de keuze voor een MDV-stal snel gemaakt.

Een Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)-stal is een veestal met een lagere milieubelasting, met maatregelen voor diergezondheid en dierenwelzijn en draagt daardoor bij aan verduurzaming van de veehouderij. Veestallen die het certificaat Maatlat Duurzame Veehouderij behalen, kunnen deelnemen aan de fiscale regelingen MIA en Vamil.

Direct contact

Direct contact

Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in

Copyright © 2020 Hans Rietveld Agrarisch Advies | Alle rechten voorbehouden | Site-Index | Privacyverklaring

Designpro.nl | Z-IM