Een zorg minder!
Tekst [Projectbesluit]

Projectbesluit

Het projectbesluit biedt de mogelijkheid om de bestemmingsplanprocedure gefaseerd te doorlopen. De gemeente kan een projectbesluit gebruiken als het bestemmingsplan een bepaalde ontwikkeling of een bepaald project niet toestaat en men een dergelijke activiteit toch mogelijk wil maken zonder meteen het hele bestemmingsplan behoeven aan te passen. 

In een projectbesluit moeten de belangrijkste elementen van het project worden beschreven. Het bestaat tenminste uit een ruimtelijke onderbouwing, de onderliggende bestemming blijft in stand. Aangegeven kan worden binnen welke termijnen in een nieuw bestemmingsplan moet worden voorzien. Er zal na de projectbesluit procedure nog een (relatief kortere) bestemmingsplanprocedure volgen. 

Tenminste één maal per 10 jaar zijn gemeenten verplicht de bestemmingsplannen te herzien en te actualiseren. Afhankelijk van de wijzigingen en de locatie is het mogelijk dat uw wensen bij deze actualisatie worden meegenomen. Kosten voor een bestemmingsplanwijziging kunnen dan voor de initiatiefnemer beperkt blijven.

Hans Rietveld Agrarisch Advies logo
Hans Rietveld Agrarisch Advies
Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in

Copyright © 2021 Hans Rietveld Agrarisch Advies | Alle rechten voorbehouden | Site-Index | Privacyverklaring

Designpro.nl | Z-IM