Een zorg minder!
Tekst [Postzegelplan/Wijzigingsplan]

Postzegelplan/Wijzigingsplan

Een postzegelplan of wijzigingsplan is een bestemmingsplan op maat. Het beschrijft een ruimtelijke indeling van een klein gebied of terrein. Op deze manier kan een perceel liggend binnen een bestemmingsplangebied, een andere bestemming krijgen en afwijken van het moederplan.
De procedure voor een wijzigingsplan is geheel hetzelfde als die voor een bestemmingsplan.

Een wijzigingsplan is enkel bedoeld om:

  • de bestemming van één of enkele percelen te wijzigen;
  • om concrete bouwplannen mogelijk te maken;
  • om ongewenste ontwikkelingen ter plaatse te kunnen tegengaan.

Afhankelijk van de locatie geldt voor deze procedure een onderzoeksverplichting in het kader van de bodem, archeologie of flora- en fauna en berekeningen op het gebied van geluid en externe veiligheid. De noodzaak voor een bestemmingsplanwijziging dient aangetoond te worden in een ruimtelijke onderbouwing, eventueel aangevuld met een bedrijfsplan.

 

Hans Rietveld Agrarisch Advies logo
Hans Rietveld Agrarisch Advies
Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in

Copyright © 2021 Hans Rietveld Agrarisch Advies | Alle rechten voorbehouden | Site-Index | Privacyverklaring

Designpro.nl | Z-IM