Een zorg minder!
Tekst [Bestemmingsplanwijzigingen]

Bestemmingsplanwijzigingen

Eens in de tien jaar dient een bestemmingsplan te worden geactualiseerd. Tijdens dit proces heeft de burger de mogelijkheid inspraak te doen op het voorgestelde ontwerp. Dit kan erg handig zijn als er uitbreidingsplannen zijn. Zo kan tijdig worden aangegeven dat het bestemmingsplan moet worden gewijzigd. Of dat de gemeente in de veronderstelling verkeerd dat de huidige bestemming niet meer overeenkomt met de vergunde situatie, daarom is het altijd verstandig als het bestemmingsplan ter inzage komt, dit goed te controleren op juistheid. Voor veel van onze klanten houden wij dit automatisch bij.

Mocht u hier gebruik van willen maken, laat het ons weten. In geval van onjuistheid stellen wij een inspraakreactie / zienswijze / bezwaarschrift op en gaan wij indien nodig in gesprek met de gemeente.

Het kan voorkomen dat een gewenste uitbreiding of nieuwbouw niet past binnen het geldende bestemmingsplan of dat het gebruik van een voormalig agrarisch bedrijf gewijzigd moet worden. In veel gevallen is een planologische procedure noodzakelijk.

Bij een kleine wijziging is dit onder voorwaarden te regelen met een binnenplanse ontheffing. Dit betreffen ontheffingen waarvan de mogelijkheden in het geldende bestemmingsplan zijn opgenomen. Deze mogelijkheden zijn per bestemmingsplan anders. Voorbeelden hiervan zijn mogelijkheden tot bepaalde bouwhoogtes, bouwvolumes, het maximaal te bebouwen grondoppervlak (bouwvlak) en het voeren van een bedrijf op een perceel met woonbestemming.

Zijn de wijzigingen ingrijpender, dan kan worden gekozen voor een postzegelplan (wijzigingsplan), of een projectbesluit. Gemeente en/ of provincie moeten bereid zijn om aan de hand van een gesprek te bekijken wat de mogelijkheden zijn.
Met een principeverzoek of vooroverleg wordt een nieuw voorstel voorgelegd. Een gemeente kan dan bereid zijn om concessies te doen. Hiervoor moet dan wel het bestemmingsplan worden gewijzigd. Er wordt een nieuw bestemmingsplan op maat voor de betreffende locatie opgesteld.

Hans Rietveld Agrarisch Advies logo
Hans Rietveld Agrarisch Advies
Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in

Copyright © 2021 Hans Rietveld Agrarisch Advies | Alle rechten voorbehouden | Site-Index | Privacyverklaring

Designpro.nl | Z-IM