Een zorg minder!
Ga terug

Schade geleden door verkeerde toekenning fosfaatrechten?

16 november 2020

Voor een groot aantal van onze klanten hebben we de afgelopen jaren bezwaar gemaakt tegen de toekenning van het aantal fosfaatrechten begin 2018. Helaas is een deel van deze procedures nog steeds niet afgerond, en zitten sommige ondernemers nog steeds in onzekerheid.

Wat is wijsheid om te doen als een dergelijke procedure nog loopt? Ga je minder vee houden, lease of koop je toch maar fosfaatrechten, of houd je het aantal dieren waarvan je zelf overtuigd bent dat je ze mag houden?
Daarnaast zijn er 
ook gevallen bekend waarin men rechten wilde verkopen, maar waarbij door een herziening de toegekende fosfaatrechten weer ingenomen werden.

Als in een uitspraak blijkt dat er te weinig rechten zijn toegekend wordt er wel stilgestaan bij een vergoeding van de proceskosten, maar niet voor de geleden schade als er bijvoorbeeld rechten geleased zijn. Of denk aan schade door waardevermindering bij verkoop van rechten, waarbij gerekend werd met het hogere afromingspercentage van 20%.

Inmiddels zijn we er gelukkig achter gekomen dat RVO voor schade als gevolg van een onjuiste beslissing een schaderegeling heeft. Dit betekent dat we voor een aantal klanten, waar we eerst al met succes een bezwaarprocedure doorlopen hebben, nu ook een verzoek tot schadevergoeding ingediend hebben. Een deel van deze klanten heeft inmiddels een schadevergoeding toegekend gekregen voor de lease van fosfaatrechten die achteraf niet nodig was, en/of voor de waardevermindering van fosfaatrechten ten opzichte van oorspronkelijke verkoop en het hogere afromingspercentage.

Hans Rietveld Agrarisch Advies
Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in

Copyright © 2024 Hans Rietveld Agrarisch Advies | Alle rechten voorbehouden | Site-Index | Privacyverklaring

Designpro.nl | Z-IM