Een zorg minder!
Ga terug

Ontwikkelingen fosfaatrechten

12 november 2018

Er zijn afgelopen periode veel ontwikkeling geweest rondom de toekenning, handel en overdracht van fosfaatrechten, hieronder een korte samenvatting van de ontwikkelingen. 

Fosfaatrechten en Melkveehouders

Veel melkveehouders hebben afgelopen jaar goed gemolken. De prijs van fosfaat was afgelopen zomer hoog. We merken nu dat veel melkveehouderij de balans op maken hoeveel fosfaatrechten zij nodig hebben voor dit jaar.

Daarnaast zijn er veel bezwaren ingediend en afgehandeld. Wij hebben voor een groot aantal ook beroep ingesteld. Verder hebben ook melkveehouders te maken met de herziene beschikkingen. Dit zijn bedrijven volgens RVO met ook vleesvee.

Fosfaatrechten en Vleesveehouders

Vleesveehouders hebben in september en oktober een herziene beschikking ontvangen of een bevestig van het aantal rechten ontvangen. Daarnaast is er een kleine groep welke een brief heeft ontvangen met het bericht dat de herziening nog plaats moet vinden. Als u het niet eens bent met de herziene beschikking kunnen wij bezwaar voor u maken. Wij zijn het om meerdere redenen niet eens met de herziening. We informeren u graag over de mogelijkheden. U heeft zes weken de tijd om bezwaar te maken.

Vrijstelling

U kunt ervoor kiezen om vrijstelling aan te vragen. Dit kan, als u fosfaatrechten toegekend heeft gekregen, tot 6 november, u heeft dan zekerheid dat RVO uw aanvraag dit jaar nog afhandelt. U mag dan nooit meer een kalf of koe verkopen aan de melkveehouderij. Daarnaast zijn er aanvullende voorwaarden. Wij kunnen u informeren of vrijstelling interessant is. Ook bedrijven die geen fosfaatrechten toegekend hebben gekregen, kunnen vrijstelling aanvragen. Dit jaar kan dat tot 1 december voor 2018 en 2019. Wanneer u na deze datums vrijstelling aanvraagt heeft u kans dat RVO over uw aanvraag dit jaar niet meer kan beslissen.

Overdrachten van Fosfaatrechten

Veel overdrachten van fosfaatrechten zijn verwerkt. Wij merken dat er soms een grote vertraging in zit tussen melding en verwerking bij RVO. Bij lease kan zowel de verwerver als verkoper meerdere overzichten krijgen van zijn geregistreerde rechten, dit kan voor verwarring zorgen. Daarnaast zijn de eerste afwijzingen van overdrachten verstuurd. Dit betreffen voornamelijk overdrachten van vleesveebedrijven naar melkveebedrijven.

Fosfaatbank

Om ontwikkeling van melkveebedrijven toe te staan kunt u, naast koop of lease, ook een aanvraag doen voor rechten uit de fosfaatbank. U kunt maximaal het verschil tussen de ruimte op grond, die is aangevraagd in de gecombineerde opgave, en het aantal fosfaatrechten in eigendom aanvragen. Bedrijven blijven grondgebonden.

Openstelling pas medio 2019

De Minister had zich ingezet om op 1 november 2018 de fosfaatbank op te kunnen stellen zodat veehouderijen in 2019 van de ontheffing gebruik kunnen maken.  Twee moties van Geurts en Lodders en één Motie Bisschop van hebben ervoor gezorgd dat de regeling aangepast en uitgesteld moet worden.  In afwachting van afronding van alle bezwaren en aanpassing van de regeling is de openstelling pas medio 2019.

 
Hans Rietveld Agrarisch Advies
Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in

Copyright © 2021 Hans Rietveld Agrarisch Advies | Alle rechten voorbehouden | Site-Index | Privacyverklaring

Designpro.nl | Z-IM