Een zorg minder!
Ga terug

Jongvee op niet-melkleverend bedrijf weer volop ter discussie

30 april 2019

Het ministerie van LNV kreeg vorige week door het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) een forse tik op de vingers: ten onrechte is bij de definitie jongvee bepaald dat dieren een kalf moeten hebben gehad om onder het fosfaatrechtenstelsel te vallen. Daardoor is voor niet-melkgevende bedrijven een compleet nieuwe situatie ontstaan met onduidelijkheden over de gevolgen.

In deze zaak hadden drie veehouders beroep ingesteld tegen de door de minister op grond van de Meststoffenwet vastgestelde fosfaatrechten. De minister had aan twee van de veehouders aanvankelijk fosfaatrechten toegekend voor hun vrouwelijk jongvee ouder dan 1 jaar, dat na de peildatum is geslacht zonder een kalf te krijgen. Aan de hand van de Beleidsregel heeft de minister het te veel verleende fosfaatrecht weer ingetrokken, omdat anders sprake zou zijn van verboden staatssteun. Bij de derde veehouder is de minister er bij de toekenning al van uitgegaan dat hij geen recht heeft op fosfaatrechten voor een deel van het jongvee dat hij hield.
De veehouders waren van mening dat het jongvee mocht worden aangemerkt als melkvee, zoals die ook in de Meststoffenwet is omschreven. Het CBb is het hiermee eens en heeft de beroepen gegrond verklaard. Waarschijnlijk worden ook veel andere vergelijkbare zaken om dezelfde regel gegrond verklaard. De minister heeft zes weken de tijd om op basis van deze drie uitspraken de regels aan te passen. Daardoor valt een deel van de niet-melkgevende bedrijven straks waarschijnlijk weer onder de werking het fosfaatrechtenstelsel.

Uitwerking nog onzeker
De uitwerking voor de praktijk is wel onzeker en hangt onder af van de vraag of veehouders hebben gekozen voor de vrijstelling. Ook is niet zeker of alle niet-melkgevende bedrijven een nieuwe beschikking krijgen of alleen degenen die in procedure zijn. Wel is zeker dat de kans op een schadevergoeding is toegenomen nu rechten ten onrechte zijn afgenomen.
Hans Rietveld Advies behartigt de zaken van een groot aantal melkleverende maar ook niet-melkleverende bedrijven. Voor vragen over uw eigen situatie kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen.
Overigens zijn wij van mening dat niet-melkgevende bedrijven niet de oorzaak zijn van het feit dat de overheid knelgevallen niet verder kan helpen. Dat beeld wordt wel eens geschetst in de discussies. Dat zijn immers niet de bedrijven die tot 2 juli 2015 zijn gegroeid en dus voor een overschrijding van het fosfaatplafond gezorgd. Juist omdat het ministerie wil voorkomen dat melkleverende bedrijven de regels ontduiken vallen de niet-melkleverende bedrijven onder de regeling en worden in hun bedrijfsvoering gehinderd.

Hans Rietveld Agrarisch Advies
Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in

Copyright © 2024 Hans Rietveld Agrarisch Advies | Alle rechten voorbehouden | Site-Index | Privacyverklaring

Designpro.nl | Z-IM