Een zorg minder!
Ga terug

Herbeoordeling fosfaatrechten

15 juli 2019

RVO is voornemens een groot aantal beschikking fosfaatrechten opnieuw te beoordelen. Dit naar aanleiding van uitspraken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) op 16 april 2019 en 25 juni 2019 over het begrip melkvee in de Meststoffenwet. Zoogkoeienhouders ontvingen eerder geen fosfaatrechten voor jongvee dat nooit een kalf gekregen heeft en waar ook de bestemming niet van aangetoond kon worden. Volgens het CBb zijn fosfaatrechten nodig voor melkvee zoals dit begrip staat uitgelegd in de Meststoffenwet. Hieronder valt dus al het jongvee dat door een landbouwer is geregistreerd in diercategorie 102 en al het vrouwelijk jongvee dat is geregistreerd in diercategorie 101.

Hield u deze dieren op 2 juli 2015? Dan verwacht RVO u uiterlijk eind oktober 2019 een herbeoordeling voor het aantal fosfaatrechten te sturen. Veehouders met lopende bezwaarschriften hebben reeds een brief gehad over de herbeoordeling. De herbeoordeling behandelt RVO niet tegelijk met lopende bezwaarschriften. Dit betekent dat de bezwaarprocedures stil komen te liggen. Zodra de herbeoordeling er is, wordt het bezwaar verder behandeld. U hoeft zelf niets te doen voor de herbeoordeling.

Meer informatie of vragen, neem dan telefonisch contact met ons op: 0183-351000

Hans Rietveld Agrarisch Advies
Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in

Copyright © 2024 Hans Rietveld Agrarisch Advies | Alle rechten voorbehouden | Site-Index | Privacyverklaring

Designpro.nl | Z-IM