Een zorg minder!
Ga terug

Hoe groeien

1 maart 2013

 

In deze column, wil ik iets schrijven over onze ervaring

met harde groei. Ons bedrijf is een periode erg hard

gegroeid, daarna kwam er een periode waarin we

alleen maar keihard in rondjes liepen. De rendementen

waren negatief. Alles zat in een grote emmer, er kwam

veel in, maar er liep nog meer uit. We hebben deze

problemen opgelost door alle activiteiten splitsen in

drie verschillende bedrijven, Hans Rietveld Agrarisch

Advies BV, Hans Rietveld Agrarische Bemiddeling

BV en de boerderij. Ieder bedrijf moet zijn eigen

broek ophouden en rendement opleveren. Uit de

eerste analyse kwam dat de eenvoudigste activiteit,

Bemiddeling, het bij elkaar brengen van vraag en

aanbod, de kurk was waar alles op dreef. Hierna zijn

er binnen de bedrijven alle afzonderlijke zaken tegen

het licht gehouden. Dit resulteerde in gesprekken met

betrokkenen en we hebben daarin afscheid genomen

van mensen. Ik schrijf dit nu zakelijk, maar zulke dingen

gaan gepaard met emoties en soms zeer negatieve.

Nu zijn we op punt waarbij alle processen gevolgd worden

en er maandelijks of zelfs wekelijks gemeten wordt.

We kunnen nu de bedrijven volgen en sneller bijsturen.

Het blijft een proces van opletten. Daarbij is de boerderij

de moeilijkste om te sturen naar rendement. De kou,

een laag droge stofgehalte in de snijmaïs en het zuinig

willen zijn met droge grondstoffen zorgden er voor

dat de groei van de dieren steeds lager werd.

 

Nu we de processen weer in de hand hebben kunnen we

ons weer meer richten op langere termijn planningen.

Een zaak die ons bezig houdt is onze houding ten

opzichte van nieuw beleid. Moeten we hierin neutraal

zijn of toch positie kiezen als een zwakke groep wordt

weggedrukt. Ik wil dit duidelijker maken met voorbeeld:

LTO lobbyt erg sterk om natuurgebieden uit te sluiten

voor toeslagrechten. In hun visie mogen toeslagrechten

alleen verzilverd worden op hoog productief gras en

bouwland. De bedrijven die gebruik maken van de

natuurgebieden en door middel van premies een deel

van de Nederlandse toeslagrechten hebben opgebouwd,

wordt een troostprijs voorgehouden.

LTO gaat voor hen lobbyen voor een graaspremie.

Prachtig plan zo lijkt het, ware het niet dat de

graaspremie uit de tweede pijler moet komen. Uit deze

pijler moeten ook de agrarisch natuur en innovatie

subsidie worden betaald. Deze pot is al overbelast.

 

Probeer maar eens neutraal te blijven als een grote

organisatie als de LTO Vlees vee bestuurders dit mooi

voorspiegelen. Ik vind dat moeilijk.

 

HR

 

 

Hans Rietveld Agrarisch Advies
Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in

Copyright © 2024 Hans Rietveld Agrarisch Advies | Alle rechten voorbehouden | Site-Index | Privacyverklaring

Designpro.nl | Z-IM