Een zorg minder!
Ga terug

Schadevergoeding voor onterecht teruggetrokken fosfaatrechten

30 juni 2021

Het College van Beroep heeft enkele dagen terug via een door ons lopende procedure schadevergoeding toegekend aan een melkveehouder. Deze heeft schade geleden door het onterecht terugtrekken van fosfaatrechten door de RVO.

In januari 2018 waren er door de RVO 552 kg fosfaatrechten toegekend aan de melkveehouder. In februari heeft de melkveehouder een deel van deze fosfaatrechten verkocht en een melding van overdracht van fosfaatrechten gedaan. Vervolgens heeft de RVO de toegekende 552 kg fosfaatrechten teruggetrokken, en de melkveehouder door middel van een herberekening 110 kg fosfaatrechten toegekend. De melkveehouder had een deel van de 552 kg fosfaatrechten echter al verkocht en heeft vervangende rechten moeten aankopen om zijn verplichtingen na te komen. Door bezwaar te maken op de herberekening werd het aantal fosfaatrechten enige tijd later opnieuw vastgesteld, nu op 672 kg. De melkveehouder had tegen die tijd echter al flink schade geleden door de aankoop van duurdere fosfaatrechten om aan de verkoop te kunnen voldoen. De melkveehouder kon de geleden schade aantonen met koopcontracten en facturen.

De rechtbank kwam tot de conclusie dat er bij deze schade sprake is van een causaal verband. Als de RVO geen herziene besluiten had genomen in het toekennen van fosfaatrechten zou de melkveehouder geen schade geleden hebben. Ook was de melkveehouder niet verplicht om een ontbindingsclausule op te nemen in zijn verkoopcontract. Hij mocht ervan uitgaan dat hij de beschikking zou krijgen over het aantal fosfaatrechten dat in de servicemelding vermeld stond. De rechtbank kent de melkveehouder een schadevergoeding toe van 25.000,-.

Hier vindt u de volledige uitspraak

Hans Rietveld Agrarisch Advies
Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in

Copyright © 2024 Hans Rietveld Agrarisch Advies | Alle rechten voorbehouden | Site-Index | Privacyverklaring

Designpro.nl | Z-IM