Een zorg minder!
Ga terug

Uw bedrijf op slot door uitspraak Raad van State ?

5 juni 2019

In een uitspraak van 29 mei 2019 heeft de Raad van State geoordeeld dat de PAS in strijd is met de Europese Habitat en Vogelrichtlijn. Knelpunt is namelijk dat er stikstofruimte (ammoniak) wordt vrijgegeven terwijl niet zeker is dat deze ruimte er is. Er werd vooruitgelopen op toekomstige stikstof reductie en geprognotiseerde effecten.  Dit is in strijd met Europese regels die geen enkele verslechtering van de Natura 2000 gebieden toestaan.

De uitspraak heeft gevolgen voor alle PAS-meldingen en zaken die nog lopen na een bezwaarprocedure en nog niet definitief verleend zijn. Al deze bedrijven zijn met deze uitspraak vogelvrij.  Ook de vergunningverlening ligt voorlopig stil. De onherroepelijke verleende vergunningen Wet natuurbescherming blijven vooralsnog gewoon gelden.

De vrijstelling voor beweiden en bemesten is ook vervallen. 

Hoe verder ?

Minister Schouten gaat de komende tijd in overleg met de PAS partners hoe de vergunningverlening weer vlot getrokken kan worden. Eenvoudig is dit niet gezien de uitspraak van de Raad van State. Heeft u vragen over uw situatie ?  Bel uw adviseur.

We blijven het volgen en houden u op de hoogte.

Hans Rietveld Agrarisch Advies
Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in

Copyright © 2024 Hans Rietveld Agrarisch Advies | Alle rechten voorbehouden | Site-Index | Privacyverklaring

Designpro.nl | Z-IM