Een zorg minder!
Ga terug

Geen vergunningsplicht bij intern salderen

8 februari 2021

Eind januari heeft de Raad van State een belangrijke uitspraak gedaan wat betreft vergunningen op basis van de wet natuurbescherming (Wnb). Bij intern salderen is het niet langer verplicht om een nieuwe vergunning aan te vragen. Alleen als in de nieuwe situatie de uitstoot op de natuur verhoogd wordt moet er een nieuwe natuurvergunning aangevraagd worden. De uitspraak heeft tot gevolg dat er alleen bij extern salderen een nieuwe vergunning nodig is.   

Wat betekent dit nu eigenlijk? Elk bedrijf heeft een referentiesituatie zoals bijvoorbeeld een Wnb vergunning of een milieumelding/vergunning. Op basis hiervan kan worden bepaald hoeveel stikstof het bedrijf mag uitstoten op nabijgelegen natuurgebieden.  

Bij intern salderen wordt de bedrijfsactiviteit gewijzigd waarbij de uitstoot op de natuur gelijk blijft of afneemt. Bijvoorbeeld door andere dieren te gaan houden of door meer dieren te houden met behulp van emissiearme technieken waardoor de uitstoot gelijk blijft. Tot voor kort moest elke veehouder bij intern salderen een nieuwe vergunning aanvragen. Vergunde stikstofruimte die niet gebruikt werd kon hierbij vervallen. De Raad van State heeft beslist dat er bij intern salderen geen nieuwe vergunning aangevraagd hoeft te worden. Het blijft wel belangrijk om aan te tonen dat de uitstoot in de nieuwe situatie inderdaad gelijk blijft of afneemt. Dit kan door het maken van een Aerius berekening.

Daarnaast mag vergunde en niet gebruikte ruimte alleen ingetrokken worden wanneer de natuur direct in gevaar is en intrekking van de vergunning de enige passende maatregel is om achteruitgang van de natuur te voorkomen. Dit betekent dat, zelfs bij leegstand, vergunde ruimte niet zomaar ingetrokken mag worden, maar beschikbaar blijft en meegerekend mag worden bij het wijzigen of uitbreiden van de bedrijfsactiviteit. 

Provincies beraden zich momenteel over hoe hier in de praktijk mee omgegaan gaat worden. Dit omdat een deel van de provinciale beleidsregels in strijd is met deze uitspraak van de Raad van State. Dit wordt ongetwijfeld vervolgd.

Heeft u vragen over wat deze uitspraak concreet voor uw bedrijf betekend? Neem dan gerust contact op.

 

Hans Rietveld Agrarisch Advies
Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in

Copyright © 2024 Hans Rietveld Agrarisch Advies | Alle rechten voorbehouden | Site-Index | Privacyverklaring

Designpro.nl | Z-IM