Een zorg minder!
Tekst [Vergroting van het bouwvlak]

Vergroting van het bouwvlak

Gemeenten zijn bevoegd om op basis van het bestemmingsplan vrijstelling te verlenen voor het vergroten van het bouwvlak. 

Per gemeente en per bestemming van de grond gelden nadere eisen. 
Aangetoond moet worden dat uitbreiding noodzakelijk is en niet binnen het bestaande bouwvlak gerealiseerd kan worden.

Dit kan doormiddel van een ruimtelijke onderbouwing en/ of principeverzoek als gevolg van een ingediend bedrijfsplan.

Hans Rietveld Agrarisch Advies logo
Hans Rietveld Agrarisch Advies
Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in

Copyright © 2021 Hans Rietveld Agrarisch Advies | Alle rechten voorbehouden | Site-Index | Privacyverklaring

Designpro.nl | Z-IM