Een zorg minder!
Ga terug
Conceptvoorstel 02 het Woonerf
Impressie straatbeeld 01
Concept doorsnede plangebied
Conceptvoorstel 01 de T-Boerderij
Impressie straatbeeld 02

Bedrijfsverplaatsing - Asperen

Familie de Jong- de Bruin heeft aan de Voorstraat te Asperen haar agrarische bedrijf met ca 65 melkkoeien. Deze locatie, in hartje Asperen, staat een uitbreiding van het bedrijf echter niet toe. Daarom is samen met de gemeente Lingewaal gezocht naar een oplossing waardoor het bedrijf weer toekomst perspectieven ontwikkeld. Besloten is het agrarisch bedrijf te verplaatsen naar een locatie buiten Asperen in landelijk gebied.

Voor de Voorstraat wordt een herontwikkelingsplan opgesteld met woningbouw. Met de opbrengst hiervan zal nieuwbouw op de nieuwe locatie gerealiseerd kunnen worden. Momenteel vindt nog overleg plaats met aannemers en ontwikkelaars om de exploitatie daadwerkelijk van de grond te krijgen. De crisis werkt hier niet aan mee, waardoor reeds verschillende ontwerpvarianten de revu zijn gepasseerd. De huidige status van het project is nog steeds de voorbereidingsfase. Niets staat vast.

Let op: Getoonde afbeeldingen zijn conceptmateriaal!

Direct contact

Direct contact

Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in

Copyright © 2020 Hans Rietveld Agrarisch Advies | Alle rechten voorbehouden | Site-Index | Privacyverklaring

Designpro.nl | Z-IM