Een zorg minder!
tekst [Activiteitenbesluit milieubeheer]

Activiteitenbesluit milieubeheer

Sinds 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit van kracht. Landbouwbedrijven die onder het Activiteitenbesluit milieubeheer vallen, behoeven voor de activiteit milieu geen omgevingsvergunning aan te vragen. Zij kunnen een melding of een ‘Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)’ in combinatie met een melding indienen.

Ten opzichte van het oude beleid, Besluit landbouw en milieubeheer, wordt er echter meer tekenwerk gevraagd in de vorm van een bedrijfsplattegrond en doorsneden. Voor intensieve veehouderijen is de procedure verkort. In plaats van vergunningvoorschriften worden in het Activiteitenbesluit algemene regels gesteld waaraan o.a. landbouwbedrijven moeten voldoen.

Bedrijven die nu onder het Besluit landbouw vallen, o.a. de melkveehouderijen met niet meer dan 200 st. melkkoeien, blijven melding plichtig. Een melding heeft een signaleringsfunctie, wat inhoudt dat het bevoegd gezag op de hoogte wordt gebracht van een verandering/ oprichting van de inrichting. Een melding moet vier weken voor aanvang van de wijziging bij de gemeente worden ingediend. Een procedure hoeft niet te worden gevolgd.

Diersoort (RAV-code)Melding Activiteitenbesluit Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM)
A1-A2 melk-, kalf- en zoogkoeien > 2 jaar< 200 
A3 vrouwelijk jongvee tot 2 jaar< 340 
A4-A7 vleesrundvee< 50< 1.200
B schapen< 50< 2.000
C geiten< 50< 2.000
D1-D3 zeugen en D3 opfokzeugen< 50< 750
D1.1 gespeende biggen< 50< 3.750
D3 vleesvarkens< 50< 2.000
E, F, J, G pluimvee< 2.500< 40.000
K1 paarden< 50< 100

 

Hans Rietveld Agrarisch Advies logo
Hans Rietveld Agrarisch Advies
Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in

Copyright © 2021 Hans Rietveld Agrarisch Advies | Alle rechten voorbehouden | Site-Index | Privacyverklaring

Designpro.nl | Z-IM