Een zorg minder!
Ga terug

Subsidie behoud grasland bij afbouw derogatie

24 juni 2024

Van maandag 15 juli tot 26 augustus kan de subsidie ‘Behoud grasland bij afbouw derogatie’ aangevraagd worden. Deze subsidie is een ondersteuning voor de extra kosten als gevolg van het afbouwen van de derogatie. Daarnaast stimuleert het behoud van grasland door de opgestelde voorwaarden.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet het bedrijf dit jaar en vorig jaar een derogatievergunning gehad hebben, en minimaal één keer een vergunning gehad hebben in de jaren 2021/2022. Kunt u geen derogatie aanvragen omdat uw percelen in Natura 2000-gebied, grondwaterwingebied of derogatievrije zones liggen, dan gelden andere voorwaarden. Er moet dan een derogatievergunning verleend zijn in 2021 en/of 2022, en het land bestaat jaarlijks voor minimaal 80% uit grasland.  

De hoogte van de subsidie hangt af van de gebieden waarin de percelen liggen. Per 10 kg stikstof per hectare die minder uitgereden kan worden ten opzichte van 2022 wordt €20,- uitbetaald. Voor bedrijven die hard gezakt zijn in gebruiksruimte valt de subsidie dus hoger uit dan voor bedrijven waarbij de gebruiksruimte nu 20 kg stikstof per hectare gezakt is.

PS. Op dit moment wordt er nog overlegd over de hoogte van het subsidiebedrag. Mogelijk wordt dit in de komende weken nog aangepast.

 

Hans Rietveld Agrarisch Advies
Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in

Copyright © 2024 Hans Rietveld Agrarisch Advies | Alle rechten voorbehouden | Site-Index | Privacyverklaring

Designpro.nl | Z-IM