Een zorg minder!
Ga terug

TEK-regeling - Tegemoetkoming Energiekosten regeling

9 november 2022

In verband met de hoge energiekosten komt er een ondersteuningsregeling voor energie-intensieve mkb-ondernemingen. Dit zijn ondernemingen die niet ontkomen aan een hoog energieverbruik. De ondersteuning kan naar verwachting in het tweede kwartaal van 2023 aangevraagd worden. De aanvraag kan dan met terugwerkende kracht tot 1 november 2022 ingediend worden.

Voor veel energie-intensieve mkb-ondernemingen is dat te laat, zij zitten op dit moment in acute problemen door hoge energiekosten. Het kabinet wil voor hen in november andere maatregelen naar buiten brengen waardoor de bedrijfslasten tijdelijk verlaagd worden.

De TEK-regeling, die vanaf volgend jaar aangevraagd kan worden, wordt op dit moment nog verder uitgewerkt. De regeling is bedoeld voor ondernemingen die jaarlijks meer dan 5.000 m3 gas of 50.000 kWh elektriciteit gebruiken. Eén van de voorwaarden is dat minimaal 7% van de omzet bestaat uit energiekosten.

Daarnaast geldt dat de kostenstijging meer moet zijn dan 1,19 euro per m3 gas en 0,35 eurocent per kWh elektriciteit. Van de kostenstijging krijgt u dan 50% vergoed, met een maximumbedrag van 160.000 euro.

Hans Rietveld Agrarisch Advies
Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in

Copyright © 2024 Hans Rietveld Agrarisch Advies | Alle rechten voorbehouden | Site-Index | Privacyverklaring

Designpro.nl | Z-IM