Een zorg minder!
Ga terug

Maatregelen ivm de droogte

30 augustus 2018

Door de droogte heeft de Minister besloten om een aantal periodes voor het uitrijden van mest, het inzaaien van vanggewasens en het scheuren van grasland te verlengen. Daarnaast zijn de regels rond om de in zaaien en gebruik van de vergroeningsvanggewassen versoepelt, ook kan bij RVO een verklaring van het uit te betalen bedrag van haar betalingsrechten aangevraagd worden om een overbrugginskrediet te krijgen.

Hieronder een kort overzicht voor van de gewijzigde maatregelen:

Drijfmest en zuiveringsslib uitrijden

Op grasland:

Op zand en löss grond tot en met 15 september

Op klei en veen grond tot en met 30 september

Op bouwland:

Alle gronden tot en met 31 juli

Alle gronden tot en met 15 september wanneer uw onderstaande groenbemester of winterkoolzaad zaait (voor de teelt van zaad in 2019) voor 17 september of er worden nog bloembollen geplant dit najaar.

Na mais op zand en lössgronden is geen bemesting meer toegestaan, voor 17 september moet een groenbemerst gezaaid zijn uit de onderande lijst:

  • bladkool
  • bladrammenas
  • gras
  • japanse haver
  • triticale
  • wintergerst
  • winterrogge
  • wintertarwe

 

Ongewijzigd

Vaste mest:

Op zand- en löss grond tot 15 september

Op klei en veen grond het gehele jaar

Kunstmest:

Alle kunstmeststoffen tot  15 september.

Er zijn uitzonderingen bij oa najaars en wintergewassen.

 

Scheuren van grasland

Minimaal 7 dagen van te voren melden!

Grasland op zand en lössgrond voor 20 september scheuren en inzaaien voor 21 september

Grasland op derogatie bedrijf voor 20 september scheuren en aansluiten inzaaien voor 21 september

Grasland op klein en veengrond toegestaan tot 15 september zonder melding. Hierna minimaal 7 dagen van te voren melden en uiterlijk 30 september scheuren en 1 oktober inzaaien.

In alle gevallen dient er een stikstofbehoegtig gewas gezaaid te worden. Dit kan bijvoorbeeld gras of wintertarwe zijn.

Wanneer grasland gescheurd wordt en daarna nog een bemesting ontvangt van mest dient er altijd een scheurmonster genomen te worden. Op dit monster moet staan hoeveel stiktof het gewas na vernietigig lever, daarnaast dient er een advies van de bemesting te worden gemaakt aan de hand van de na levering. Het advies van de bemesting is leidend.

EA vanggewassen

Wanneer melden overmacht:

1. Door droogte de condities ongeschikt zijn om vanggewas in te zaaien

2. Door droogte het vanggewas niet of nauwelijks is opgekomen

3. Door droogte het hoofdgewas pas na 15 oktober geoogst wordt

4. Door droogte wordt het hoofdgewas te laat geoogst om ook nog te voldoen aan een EA-vanggewas welke 8 weken instand gehouden moet worden en aansluiten nog een wintergewas te telen.

5. Maaisel van EA-Akkerranden wordt gebruikt voor veevoeder of begraasd door dieren.

Voor bovenstaande kan een landbouwer overmacht melden. Voor punten 2 en 5 gelden geen verdere eisen dan de meldplicht. Voor 1, 3 en 4 dienen extra bewijzen worden ingediend.

Daarnaast is het toegestaan om EA-Vanggewassen te maaien, te oogsten of te begrazen, mits er 8 weken een vanggewas blijft staan met een bedekking van de grond. Dit om een evt ruwvoer te kort te beperken.

Overbrugginskrediet

U kan bij RVO een verklaring krijgen waar bij een schatting is gemaakt van het uit te betalen bedrag van de GLB subsidies welke aangevraagd zijn in de gecombineerde opgave. Met deze verklaring kan u bij uw bank een overbruggingskrediet aanvragen, als u niet kan wachten op de uitbetaling van RVO. De uitbetlaing begint na verwachting 1 decmeber 2018. 

Voor vragen neemt u contact met ons op via 0183-35100

Hans Rietveld Agrarisch Advies
Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in

Copyright © 2021 Hans Rietveld Agrarisch Advies | Alle rechten voorbehouden | Site-Index | Privacyverklaring

Designpro.nl | Z-IM