Een zorg minder!
Ga terug

BEX berekening 2018

7 augustus 2018

In 2018 is er een nieuwe handreiking bedrijfsspecifieke excretie melkvee, kortweg BEX, gepubliceerd door RVO versie 29 juni 2018. Voor dit jaar (2018) dient u met deze handreiking te rekenen wanneer u gebruikt maakt van BEX. Met de BEX kunt u aantonen dat u op bedrijfsniveau minder fosfaat en stikstof produceert dan de forfaitere norm, u hoeft dan mogelijk minder mest af te voeren, mest te verwerken of u heeft minder grond nodig om te voldoen aan de wet grondgebonden groei melkveehouderij. De BEX kan niet gebruikt worden om te bepalen hoeveel fosfaatrechten u nodig heeft. Dit moet vooralsnog met de forfaitaire norm gebeuren. Wilt u een indicatie van uw BEX voordeel, en weten hoeveel mest u nog moet afvoeren of nog aan fosfaatmoet verwerken? Neem dan contact op met een van onze medewerkers.

Nu de tijd om gegevens te verzamelen

Om de BEX te kunnen gebruiken dient u een aantal gegevens te verzamelen: zoals het aantal dieren en melkproductie. Daarnaast dient u van alle geoogste ruwvoer over kuilanalyse te beschikking met een partij opmeting. Nu is het tijd om van de eerste sneede gras een kuilmonsters te nemen.

Hans Rietveld Agrarisch Advies
Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in

Copyright © 2021 Hans Rietveld Agrarisch Advies | Alle rechten voorbehouden | Site-Index | Privacyverklaring

Designpro.nl | Z-IM