Een zorg minder!
Ga terug

Nieuws Betalingsrechten

18 februari 2020

Er staan een drietal veranderingen te wachten voor wat betreft het stelsel van betalingsrechten vanaf 2020:

- De waarde per betalingsrecht zal met ongeveer €5,- dalen

- De betalingsrechten vervallen als u twee jaar achter elkaar meer betalingsrechten heeft dan hectares landbouwgrond. Op het moment dat u bij de gecombineerde opgave van 2019 meer betalingsrechten had dan landbouwgrond, is het van belang deze overige betalingsrechten in 2020 te verhuren of te verkopen om te voorkomen dat deze komen te vervallen.

- Het huidige GLB- beleid loopt in principe tot en met 2020. Echter is er een overgangsperiode nodig tot het nieuwe GLB-beleid, nu is duidelijk dat de betalingsrechten in ieder geval nog tot 2021 blijven bestaan. 


 

Hans Rietveld Agrarisch Advies
Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in

Copyright © 2024 Hans Rietveld Agrarisch Advies | Alle rechten voorbehouden | Site-Index | Privacyverklaring

Designpro.nl | Z-IM