Een zorg minder!
Ga terug

Vrijstellingsregeling voor de zoogkoeienhouderij

18 juli 2018

Op 18 juli is er een concept regeling gepubliceerd waarin een zoogkoeienhouder vrijstelling voor fosfaatrechten kan aanvragen. Daarin staat dat zoogkoeienhouders de toegekende fosfaatrechten voor het jongvee wat zij hielden op 2 juli 2015 vrijwillig in kunnen leveren. Bedrijven hoeven zichvanaf het jaar van inlevering niet meer te houden aan de fosfaatrechten. Alhet jongvee, welke gehouden wordt om ooit een kalf te krijgen, is fosfaatrechtplichtig, hieronder vallen dus ook alle dieren welke gehouden worden om zoogkoe te worden. Een koe welke gehouden wordt voor het krijgen van een kalf voor de vleesveehouderij en welke nooit gemolken wordt voor de melkproductie valt altijd buiten de fosfaatrechtenEen belangrijkevoorwaarde: gemengde bedrijven met zowel dieren voor de melkveehouderij als voor de vleesveehouderij zijn uitgesloten van de regeling.

Hans Rietveld Agrarisch Advies
Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in

Copyright © 2021 Hans Rietveld Agrarisch Advies | Alle rechten voorbehouden | Site-Index | Privacyverklaring

Designpro.nl | Z-IM