Een zorg minder!
Ga terug

Professioneel

1 november 2013

 

Zoals ik vorige keer al schreef, zijn we continu

bezig om onze diensten te verbeteren. Deze zomer

hebben wij gekeken naar de kwaliteit van onze

bemestingsplannen. Hieruit hebben wij de conclusie

getrokken dat er gemakkelijk fouten worden gemaakt,

doordat er meerdere mensen aan een plan werken.

Wij hebben nu een vaste adviseur per plan aangewezen.

Deze vaste adviseur is verantwoordelijk voor uw plan

en voert alle werkzaamheden voor uw plan uit. Als hij

alle informatie over uw bedrijf binnen krijgt, kan hij

ook snel overzien of dit klopt met eerdere informatie.

Uw vaste adviseur neemt contact met u op voor

grondmonsters en voorraden. Wij zijn deze werkwijze

aan het meten en hebben het beeld dat deze werkwijze

er ook voor zorgt dat er efficiënter gewerkt wordt. De

adviseur is bekend met bedrijf en hoeft zich niet eerst

in te lezen. Verhoging van ons uurtarief leidt niet tot

hogere kosten voor uw bedrijf.

 

Dit najaar worden er door de politiek beslissingen

genomen over het mestbeleid. Een belangrijke

beslissing die genomen gaat worden is die van het

afschaffen van de dierrechten. Durven ze deze af te

schaffen, of kiezen ze voor zekerheid en veiligheid

en worden er naast varkens- en pluimveerechten ook

runder- of melkveerechten ingevoerd?

Geeft de voorgestelde verplichte mestverwerking en

het toepassen van een kringloopwijzer de overheid

voldoende zekerheid dat ze de mestproductie kan

beheersen? Een fosfaatgat en het hoge nitraat gehalte

in grondwater in het zuiden van het land; het voorstel

voor inbouw van vaste AGR/GPS en onafhankelijke

monstername bij transport van vaste mest.

De invoering van Bibob-toetsing voor intermediairs,

geeft aan dat het ministerie snapt waar pijnpunten

liggen. Jammer dat in deze discussie de NB-Wet niet

genoemd wordt om de veestapel te beheersen.

 

Onze bemestingsplannen worden door de NVWA

goedgekeurd. Wij zijn daarvoor afhankelijk van de door

u aan geleverde gegevens en de terugkoppeling van

de door ons gestuurde samenvatting. Een voorbeeld:

wij schrijven in de samenvatting dat wij doorgegeven

hebben dat er op 1 januari 100 kuub mest in uw put

zit. In werkelijkheid stroomt de put bijna over. Begin

februari komt een controleur kijken, die constateert

dat het niet klopt en geeft een boete van 300 euro.

In de aankomende periode willen we met u bespreken

of de door ons berekende voorraad overeenkomt met

de werkelijkheid. Een ander probleem is de vraag of

percelen achter burgers werkelijk landbouwkundig in

gebruik zijn. Ook het landbouwkundig gebruik van

percelen in natuurgebieden kan met een controleur

voor discussie zorgen. Deze discussie willen wij vooraf

met u voeren waarbij u zelf verantwoordelijk blijft voor

de genomen beslissingen.

 

HR

 

Hans Rietveld Agrarisch Advies
Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in

Copyright © 2024 Hans Rietveld Agrarisch Advies | Alle rechten voorbehouden | Site-Index | Privacyverklaring

Designpro.nl | Z-IM