Nieuwbouw melkveestal - Brandwijk

Samen met mts. A.N. Korevaar te Brandwijk heeft Hans Rietveld Agrarisch Advies het gehele traject doorlopen t.b.v. de realisatie van een nieuwe melkveestal voor 170 melkkoeien. Hiertoe behoort het bouwkundig en technisch tekenwerk, de Omgevingsvergunning en de vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet.

Ook het aanbestedingstraject en de bouwbegeleiding maken onderdeel uit van onze werkzaamheden. De mestkelder van de stal wordt voorzien van het Aeromix systeem waarvoor een proefstalstatus is verkregen. De stal zal worden gebruikt om metingen van de ammoniakemissie te doen.

Het Aeromix systeem zorgt voor een betere mestkwaliteit en minder uitstoot van gevaarlijke gassen. Achter de stal komt een mestscheider, in de diepstrooiselboxen zal de gescheiden mest worden toegepast. Dunne fractie wordt apart opgeslagen in de kelders onder de voergangen.

00_Foto_Opendag [1600x1200].JPG
01_Arriveren van de heistelling [1600x1200]
02_De heipalen [1600x1200]
03_Uitgraven_put [1600x1200]
04_Aanbrengen_bewapening [1600x1200]
05_Storten keldervloer [1600x1200].JPG
06_Afbouw [1600x1200].JPG
07_Stalinrichting [1600x1200]
08_Stalinrichting_2 [1600x1200]
09_Stalinrichting_3 [1600x1200]
10_Aeromixsysteem [1600x1200]
11_Beluchting_Keldervloer [1600x1200]
12_Ingebruikname_Stal_01 [1600x1200]
13_Ingebruikname_Stal_02 [1600x1200]
14_Ingebruikname_Stal_03 [1600x1200]
15_Ziekenboeg [1600x1200].JPG
16_Tanklokaal [1600x1200].JPG
17_Zijaanzicht_stal [1600x1200].JPG
Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl